מזנון ארוך עץ מלא אלון ושלייפלק
 

יחידה הכוללת מדפים מעץ מלא אלון ומתחתיה מזנון ארוך במיוחד, 

בשילוב שלייפלאק ועץ מלא אלון.