מערכת תאים לתנורי מיקרוגל
 

מערכת תאים לתנורי מיקרוגל במוסד חינוכי פנימייתי.