מזנון
 


עץ מלא בוק מגוון.
דלתות - מסגרת ומילואה.