פינת נטילת ידיים
 

משטח עץ מלא התלוי באויר .
מעליו כיור מונח, ומתחתיו שרפרף תואם
כדי שגם הצעירים שבחבורה יוכלו להגיע.