ארון נטילת ידיים
 


ארון נטילת ידיים.
בית הכנסת המרכזי באלון שבות, גוש עציון. 

עיצוב: אדריכל זלמן דויטש