ארון קודש נייד
 

ארון קודש נייד.
יכול לשמש לשם קיום מניין מקביל, וכן לבית האבלים.
ביה"כ ידידיה, ירושלים